Astrologieenvrije wil

Astrologie en vrije wil

Lees eerst het volgende artikel over astrologie en vrije wil. Dat geeft een mooie inleiding in deze centrale vraagsteling in verband met astrologie. Het beschrijft hoe in de astrologische literatuur dit onderwerp behandeld wordt.

Via de horoscoop geeft de astrologie een projectiebeeld aan van dat waarmee het door de esotericus wordt verbonden. Doordat de mens zichzelf niet rechtstreeks kan waarnemen, heeft hij een serie instrumenten gemaakt om dat mogelijk te maken. De horoscoop is er een van.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Het punt van de vrije wil

Wat wel boeiend is in de hele discussie over de vrije wil, is dat de horoscoop een zogenoemd punt van de vrije wil kent. Daaruit leest de esotericus af, op welk gebied de scherpste uitdaging in dit opzicht ligt voor de persoon in kwestie. Dit punt is niet bekend onder astrologen.

vrije wil en astrologie,

Voor onze waarneming is aan alles een tweedeling waarneembaar. Alles heeft een inhoud en een structuur: een binnen en een buitenkant. Zo heb ik twee benen en geen drie. Lopen zal ik moeten met twee benen en hoe ik het ook zou willen in welke vrijheid dan ook, ik kan niet vandaag beslissen om drie benen te hebben.

toegepast op de horoscoop

Iedereen is geboren op een bepaald moment en op een bepaalde plaats. Met dat moment en die plaats zijn astrologische standen verbonden.

Zo is Rita Verdonk geboren op 18-10-1955 in Utrecht, en volgens Nico van den Bos geschiedde dat heugelijke feit om 8.45u. Deze tijd werd gevonden doordat Rita zelf in een TV interview heeft verteld dat de ascendant van haar horoscoop schorpioen is.

Rita Verdonk kan nu niet uit welke vrije gril dan ook bepalen dat de zon in haar horoscoop in Maagd gaat staan, eens libra geboren blijft libra geboren; evenmin kan ze vrij kiezen om de maan in haar horoscoop nu maar eens in kreeft te plaatsen, want hij staat in schorpioen. Dit geldt niet alleen voor Rita Verdonk, het geldt voor iedereen, ja zelfs voor astrologen.

Conclusie: de horoscoop geeft hooguit aan binnen welke structuur iemand MOET opereren. Anders gezegd: astrologie beschrijft juist dat stuk waarin de mens niet vrij is. Hierin wijkt de astrologie niet af van welke rationele poging van de mens { wetenschap dus ] ook, om vat te krijgen op de werkelijkheid.

Nog anders gezegd: de vrije wil valt buiten de astrologie

Vrije wil en motieven

De mens wordt grotendeels bepaald door conditioneringen, het grootste deel van het leven loopt na een leerperiode vrijwel automatisch af. Terug naar Rita Verdonk.

Je zou zeggen: Die Rita heeft toch maar in volle wilsvrijheid besloten om een eigen trotse partij op te richten. Is dat waar? Was ze vrij en volledig ongeconditioneerd? Om een antwoord op die vraag te vinden moeten we achterhalen wat haar motieven waren.

Wat heeft Rita bewogen? Is het een groot politiek talent dat in haar verscholen zit en op grond
waarvan ze in volle bewustheid en met een heldere geest tot haar besluit is gekomen of is het een
dwangmatigheid waar zij en haar companen onbewust van zijn? Geeft haar horoscoop wellicht antwoord op deze vraag?

Rita Verdonk: politiek talent?
In de meer gevorderde astrologie en horoscoop interpretatie zijn de kenmerken bekend van politiek talent. Rita scoort hierop niet alleen beneden het gemiddelde, nee, haar score luidt 0, zero, niks.

Ofwel: de westerse astrologie zegt dat de motivatie van Verdonk niet iets met politiek te maken heeft. Daarbij past heel goed dat ze zo afgeeft op het politieke bedrijf. Ze heeft daar namelijk geen kijk op of aanleg voor.

De horoscoop uitwerking van Rita Verdonk volgens de gewone westerse astrologie vind je hier. Daar kun je nalezen wat die vorm zegt over haar motieven.