Griekse Astrologie

Griekse astrologie: Religie
In mijn online-boek Geschiedenis astrologie: Griekse astrologie vind je het eerste deel van deze verhandeling over de Griekse astrologie tot aan Thales van Milete.

Hoe superieur is dan Thales van Milete tegenover de moderne versie: Het genie van Thales lag in zijn materialisme: in het feit dus dat hij vond dat kennis alleen kon toenemen bij waarneming van de werkelijkheid: kennis die dat woord verdient berust op de waarneming van feiten en niet op een verklaring via de mythologie: dat was wat Thales van Milete ons leert en dat is de revolutie die hij teweeg heeft gebracht.

Met Thales begint de speurtocht naar natuurlijke oorzaken van de bewegingen aan het firmament.

Anaximander

Een curieuze verschijning in dit geheel is Anaximander, die van mening was dat het universum een enorm wiel met gaatjes was; dat wiel dreef in een bad van vuur en de gaatjes dat waren de planeten, die bedoeld waren om het vuur door te geven.

Anaximander ging ook uit van een absolute en oneindige bron waaruit alles voortkomt en waarnaar alles weer terugkeert. Dat wil zeggen: Anaximander is de eerste bij wie de werkelijkheid als
cyclisch proces wordt gedefinieerd. Hij maakte ook de eerste kaart van de aarde in de geschiedenis.

Materialisme tegenover spiritualiteit

Het Griekse denken dat ik tot nu toe beschreef is het wetenschappelijk denken van de zogenoemde Ionische school. Daartegenover stond de school van Elea in Zuid Italie een van de Griekse kolonieen. Deze school gaat ervan uit dat de waargenomen verandering in de materie niet echt is en op illusie berust.

Daaruit werd de conclusie getrokken dat observeren vande hemel niet kon leiden tot inzicht in de aard en het wezen van het heelal. Xenophanes was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze school, maar zijn belangrijkste verdienste is dat hij de antropomorfe goden uit de wereld van Homerus en de griekse mythologie naar het rijk der fabelen verwees. Nee, zei deze denker: er is maar een godheid in het heelal, niet de bende leugenaars en bedriegers en geilbekken van de Olympus, maar een verheven godheid die alles beheerst.

Het universum is een eenheid met een enkele schepper en leidende intelligentie op de achtergrond, dat vond Xenophanes.

Kortom: er is helemaal niets nieuws onder de zon. Zolang de mens denkt komt hij al met identieke verklaringen aan en het is een beetje verbazingwekkend dat godsdiensten claimen dat zij het alleenrecht direct uit de bron zelf hebben op een van die twee verklaringen.

Psychologische Astrologie
Betrouwbare Horoscoop Horoscopen voor 1.30