AstrologischeInformatie

Astrologische informatie

Er zijn veel misverstanden over wat moet worden verstaan onder astrologische informatie.

De een vindt dat alle informatie over hemellichamen en ons zonnestelsel eronder moet worden verstaan.
De ander dat iedere vorm van waarzeggerij aan de hand van horoscoop- en efemeridestanden. Weer een ander verstaat er een concurrent van elke vorm van religie onder. En weer een ander dat het gaat om alle uitspraken die astrologen doen.

Daardoor is er ook een heilloze verwarring in de heftige discussies die al sinds mensenheugenis over dit onderwerp gevoerd worden. Die gaan doorgaans over de vraag of iemand gelooft in astrologie en dan wordt weer gedacht aan kranten- en internetrubrieken en de vele horoscoopsites waar je tegen betaling een willekeurig verhaaltje kunt horen.

Wat ontbreekt is een heldere definitie. Toch kan ook deze best gevonden worden.

Zie bij voorbeeld de volgende pagina┬┤s:

Astrologische informatie

Meerduidigheid

Normatieve

Proefondervindelijke Astrologie