Gelijke horoscopen

Gelijke levensloop?

Ik krijg regelmatig de volgende vraag:

Is het zo dat 2 personen die op een zelfde tijd en eenzelfde plaats (b.v in een ziekenhuis) geboren zijn, op grond van hun horoscoop eenzelfde persoonlijkheid, karakter en levensloop krigen? Welke verschillen kan de astrologie nog vinden tussen die personen? Is daar literatuur over?

Mijn antwoord luidt

Volgens de standaard-opvattingen over astrologie zou dat inderdaad zo moeten zijn. Toch is het niet zo dat mensen met een identieke horoscoop identieke levens tegemoet kunnen zien. Er zijn veel studies gedaan naar deze vraag. En de resultaten die werden gemeld zijn allemaal dubieus.

Hoe komt het dat gelijke horoscopen niet leiden tot gelijke levens? Dat komt doordat niet de horoscoop iemands leven bepaalt, maar iemands bewustzijn. Hoe onbewuster iemand is, hoe meer de horoscoop “klopt”. Hoe bewuster iemand is, hoe minder de horoscoop gebeurtenissen kan voorspellen.

Hoe bewuster iemand is, hoe meer de horoscoop een staalkaart van mogelijkheden aangeeft. Hoe meer keuzen iemand heeft met andere woorden. Zo is het ook in het gewone leven: iemand met een agressie-probleem die zich daarvan niet bewust is of wil zijn, zal zich bij voorbeeld verschuilen achter de fanclub en een keer als hooligan uit de band springen. Iemand die zich wel van dat probleem bewust is, zal een constructieve uitlaat zoeken vanuit het besef dat geweld terugkomt bij jezelf.

Dus: een horoscoop voorspelt niet de levensloop. Dat is niet in tegenspraak met wat echte astrologie inhoudt. Het is wel in tegenspraak met de standaard-opvattingen.