Geboortetijd

Geboortetijd

In de astrologische literatuur wordt steeds de nadruk gelegd op het belang van de correcte geboortetijd. Daarbij wordt gesteld dat deze tijd tot op de seconde exact moet zijn. En ook wordt gesteld dat bij een tot op de seconde exacte geboortetijd een garantie bestaat op complete uniciteit van de afbeelding die de geboortehoroscoop geeft en daardoor de garantie dat het om een enkele en unieke persoon gaat. Van deze persoon is slechts een enkele afbeelding aanwezig in het heelal. Deze afbeelding is de geboortehoroscoop van dat exacte moment van geboorte.

Dat zijn heel wat stellingen. De vraag is of ze ook kloppen. We moeten dus volgende vragen zien te beantwoorden:

1: Is het mogelijk om een exacte geboortetijd te verkrijgen?
2: Is het juist dat er bij de gevonden exacte geboortehoroscoop maar een enkel individu hoort?

Op Hoe vind je de exacte geboorteboortetijd wordt verslag gedaan van onderzoek dat werd gedaan door de gerenommeerde astrolooog John Addey naar deze vraag. Maar ook Michel Gauquelin deed uitgebreid onderzoek hoe het zit met geboortetijden.

Lees ze na en u zult eveneens tot de conclusie komen dat het onmogelijk is om de tot op de seconde exacte geboortetijd van wie dan ook af te leiden uit de bestaande bronnen.

In de astrologie is een techniek bedacht waarmee men alsnog dit belangrijke gegeven zou kunnen vinden. Ik ga daar in een volgende bijdrage nader op in.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

De tweede vraag luidt: Past bij een willekeurig moment maar een enkel persoon? Het antwoord daarop is nee. Het zou namelijk betekenen dat er op een bepaald moment maar een enkel persoon geboren zou worden met die tijd en de geocentrische coordinaten. Iedereen die eventjes nadenkt weet direct dat dit onjuist is. Integendeel een eenvoudig rekensommetje brengt snel aan het licht dat er steeds minstens een paar honderd, maar regelmatig ook duizenden mensen zijn die exact dezelfde horoscoop bezitten.

Conclusie

1: Het is niet mogelijk om de exacte geboortetijd te verkrijgen die bij een persoon hoort.
2: Bij ieder uniek moment horen honderden tot duizenden exact gelijke horoscopen.

Wat dit voor de beoefening van de astrologie zelf betekent zal ik in een latere bijdrage beantwoorden. Het is echter niet zo – dat kan ik alvast opmerken – dat astrologie zelf daarmee kan worden weggezet van onzin of bedrog.