Aspect patronen

Aspect patronen in de horoscoop

Belangrijk onderdeel van de horoscoopduiding wordt gevormd door de zogenoemde aspecten. Dat zijn numerieke verhoudingen in de afstand tussen 2 of meer hemellichamen.

Deze verhoudingen geven informatie over de manier waarop iemand geneigd is de aanwezige energie te gebruiken.

Om een voorbeeld te geven: de afstand van 180.[ genoemd oppositie ] Deze verdeelt de cirkel – die immers 360 graden bevat – in tweeen. Er zijn er dus 2: ieder wordt waargenomen en geacht het tegenoverliggende, het tegendeel, van de ander te zijn.

De energie die hierdoor wordt aangeduid luidt: conflict.

Omgaan met conflicten: de 3 V’s

Er zijn 3 mogelijkheden van omgaan met conflicten:

  1. Bestrijden: Ruzie. Streven naar vernietiging.
  2. Aantrekken en spirituele groei: Tot overeenstemming komen en daardoor tot harmonie van beide krachten. Streven naar verrijking.
  3. Coexstentie: ieder gaat zijn gang: geen ruzie, geen aantrekking, maar onderhandelen. Streven naar vermijding.

Aspectpatronen

In de energetische astrologie worden de planeten opgevat als psychische centra en doordat de horoscoop bestaat uit een reeks psychische centra ontstaan al snel verbanden tussen meer dan van die centra. Zo worden patronen gevormd die van eminent belang zijn voor het diepere begrip van de horoscoop. Een aanzet daartoe beschreef ik o.a. op Aspect patronen in de horoscoop.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.