Correctie

Correctie geboortetijd vervolg

In het vorige artikkel liet ik zien hoe de geboortetijd nader wordt bepaald met astrologische middelen. De astrologische literatuur stelt dat alleen een tot op de seconde exacte geboortetijd tot correcte uitspraken leidt.

De berekeningen brachten voor 8 belangrijke gebeurtenissen een reeks tijden op die allemaal in de buurt van 16:14 u liggen. Maar nadere beschouwing leert dat niet een van die tijden gelijk is aan de andere. Dus blijkt het niet mogelijk om de exacte tijd te bepalen, hoe ingenieus en indrukwekkend de bemoeienissen ook zijn.

Maar dat is nog niet alles: In dat artikel nam ik de datum van 2 juli 1776. Dit is echter maar 1 van de data die geldt als de geboortedag van Amerika. Een andere luidt: 4 juli 1776. En daar begint het verhaal opnieuw. Tientallen tijden worden genoemd. Allemaal geconstrueerd met astrologische middelen. Ze wijken soms uren van elkaar af. En iedereen beweert de enig juiste tijd te hebben, want gevonden via de astrologische technieken.

Is dit een uitzondering? Lees het na op AstroBoot geboortetijd.

Conclusie

Het is onmogelijk om de exacte geboortetijd vast te stellen. De eis in de astrologische literatuur dat een exacte geboortetijd voorwaarde is voor correcte uitspraken over iemand en over gebeurtenissen, berust op niets.

Met die eis wordt gesuggereerd dat astrologie een wetenschap is met een exacte, mathematische basis. Deze suggestie is onjuist en berust in feite op misleiding. Astrologie is geen exacte wetenschap, maar een wetenschap die vergelijkbaar is met alle wetenschappen waarin interpretatie van meerduidige, rijke teksten centraal staat.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.