AstrologiealsModel

Astrologie als model

Een van de toepassingen van de astrologie ligt op het gebied van de modellen die de mens ontwikkelde om de seizoenen van de ziel te achterhalen. Zo werd de astrologie als het ware gebruikt als lens, waardoor de werkelijkheid van de menselijke geest scherper kon worden waargenomen. De astrologie bevat niet de werkelijkheid , maar onze spiegeling van de werkelijkheid. Gemakkelijker gezegd: de horoscoop laat zien, hoe iemand het eigen leven, zichzelf, de partner, de eigen ziel ziet. Wat iemand ziet nu bepaalt iemands houding en iemands houding ten slotte bepaalt zijn of haar levenservaring. Anders gezegd: iemands houding tegenover het leven bepaalt voor een groot gedeelte hoe iemand met zijn/haar lot omgaat, welke kansen men ziet, welke worden opgepakt, welke men laat liggen. De astrologie geeft een handvat, een model, van hoe iemand een eigen wereld opbouwt. Dit boek beschrijft die in concrete, nuchtere, maar daarom nog niet minder diepgaande termen.

Hieruit volgt dat de horoscoop en de astrologie geen vast liggende, zgn. harde informatie bevatten. De mens is vrij om met de seizoenen mee te gaan of niet, de mens is vrij om de informatie in de eigen horoscoop te gebruiken of niet.

Astrologie werkt met symbolen en symbolen zijn woorden of signalen en tekens die een volledige emotionele en spirituele eenheid samenvatten. Ze zijn niet gelijk aan die eenheden, maar ze geven iemand de mogelijkheid om op weg te gaan, een soort houvast waar wij mensen behoefte aan hebben. We kunnen de echte werkelijkheid namelijk niet direct “pakken”, je kunt ervaringen alleen ervaren, en een symbool kan iemand helpen, de ervaringen te ordenen. Voor dat laatste kun je o.a. astrologie gebruiken.

Omdat astrologie een communicatiemiddel is, zijn er heel wat soorten astrologie. Het hangt er maar van af wat iemand wil communiceren: de levensloop van een beursfonds, van een firma, van een mens, van een land; ze vereisen allemaal een andere invulling van de betekenis van de astrologische symbolen.

Wie van mening is dat alles door gebeurtenissen van buiten wordt bepaald, zal een andere vertaling geven van de astrologische symbolen dan wie van mening is dat dat niet zo is. Dat wil zeggen: DE LEVENSBESCHOUWING VAN HEM OF HAAR DIE DE ASTROLOGIE ALS COMMUNICATIEMIDDEL GEBRUIKT BEPAALT, WAT DE UITSLAG VAN DE HOROSCOOPLEZING IS.

zie ook Model