AstrologieenGeloof

Astrologie en geloof

In discussies over astrologie valt doorgaans vrij snel de term geloof. Geloof je in astrologie? Of: “Astrologie is voor mij een echte levensbeschouwing.” Uit mijn beschrijving van wat de bouwstenen van de astrologie op Van Ram tot Vissen zijn, zal duidelijk zijn dat astrologie niets met geloven of levensbeschouwing te maken heeft. Een serie hemellichamen in een rondje dat kun je toch moeilijk geloof of wereldbeschouwing noemen.

Astrologie en wetenschap

Neemt men de bouwstenen van de astrologie opnieuw in ogenschouw dan wordt astrologie vergelijkbaar met b.v. Rekenkunde: een serie getallen waarop bewerkingen kunnen worden uitgevoerd, de bewerkingen zijn voorgeschreven.

Is rekenkunde een wetenschap? Of is wiskunde een wetenschap die rekenkunde als techniek heeft ontwikkeld? Ik houd het liever op het laatste en kan nu astrologie definiëren als een TECHNIEK.

Een andere vergelijking die voor de hand ligt is die met taal of met een muzikale partituur. Nu kan ik astrologie definiëren als een communicatiemiddel een taal. En zeker is er een wetenschap die taalwetenschap genoemd kan worden, of muziekwetenschap, of communicatiewetenschap; het communicatiemiddel echter is niet de wetenschap, en de taal is niet de wetenschap.

Astrologie zoals die nu bestaat, geeft les in hoe je het communicatiemiddel ‘horoscoop’ moet gebruiken, lezen, waar je het op kunt toepassen. De regels van interpretatie zijn eenvoudig, ze bestaan uit een stuk of 45 formules. Deze formules kan iedereen zich binnen een paar dagen eigen maken. De interpretaties die dan worden gemaakt zijn afhankelijk van het inzicht en scholingsniveau van de persoon die de interpretaties maakt. Met scholingsniveau bedoel ik dan niet “astrologisch scholingsniveau”, maar scholing op het gebied waar de astrologische interpretatie wordt toegepast.

Wie serieuze psychologische interpretaties wil maken met astrologie zal dus geschoold moeten zijn in de psychologie, maar beter nog in de psychotherapie.

uit: Van Ram tot Vissen, 6e druk