Aspect patronen

Aspect patronen in de horoscoop Belangrijk onderdeel van de horoscoopduiding wordt gevormd door de zogenoemde aspecten. Dat zijn numerieke verhoudingen in de afstand tussen 2 of meer hemellichamen. Deze verhoudingen geven informatie over de manier waarop iemand geneigd is de aanwezige energie te gebruiken. Om een voorbeeld te geven: de afstand van 180.[ genoemd oppositie Lees verder

Het verstarde kind in de horoscoop

Het verstarde kind en de horoscoop Op Levenstaak: verstarde kind besprak ik hoe het verstarde kind de basis is van bewustwording. Wat in de dagelijkse praktijk betekent tot inzicht komen dat het leven wordt bepaald door de signalen van de ziel. Voordeel van dit concept het verstarde kind is dat het van toepassing is op Lees verder

AstrologieCompleet

Astrologie compleet Wie boeken over astrologie leest of het internet raadpleegt, krijgt gemakkelijk een verkeerd beeld van wat astrologie nu eigenlijk inhoudt. Centraal bij alle menselijke activiteit staat de vraag naar bewustzijn en de mate van bewustzijn is wat mensen onderscheidt van elkaar. Dat heeft zeer vergaande consequenties. De eerste astroloog die daarop wees was Lees verder

Correctie

Correctie geboortetijd vervolg In het vorige artikkel liet ik zien hoe de geboortetijd nader wordt bepaald met astrologische middelen. De astrologische literatuur stelt dat alleen een tot op de seconde exacte geboortetijd tot correcte uitspraken leidt. De berekeningen brachten voor 8 belangrijke gebeurtenissen een reeks tijden op die allemaal in de buurt van 16:14 u Lees verder

Correctie geboortetijd

Correctie Geboortetijd Dit is het tweede artikel dat gaat over de geboortetijd in de astrologie. In de eerste aflevering liet ik zien dat het onmogelijk is om een exacte geboortetijd te verkrijgen uit de normale bronnen. Dat dus niet een opgegeven geboortetijd exact is. Astrologen beweren nu dat het mogelijk is om met astrologische middelen Lees verder

Geboortetijd

Geboortetijd In de astrologische literatuur wordt steeds de nadruk gelegd op het belang van de correcte geboortetijd. Daarbij wordt gesteld dat deze tijd tot op de seconde exact moet zijn. En ook wordt gesteld dat bij een tot op de seconde exacte geboortetijd een garantie bestaat op complete uniciteit van de afbeelding die de geboortehoroscoop Lees verder

Astrologieenvrije wil

Astrologie en vrije wil Lees eerst het volgende artikel over astrologie en vrije wil. Dat geeft een mooie inleiding in deze centrale vraagsteling in verband met astrologie. Het beschrijft hoe in de astrologische literatuur dit onderwerp behandeld wordt. Via de horoscoop geeft de astrologie een projectiebeeld aan van dat waarmee het door de esotericus wordt Lees verder

AstrologischeInformatie

Astrologische informatie Er zijn veel misverstanden over wat moet worden verstaan onder astrologische informatie. De een vindt dat alle informatie over hemellichamen en ons zonnestelsel eronder moet worden verstaan. De ander dat iedere vorm van waarzeggerij aan de hand van horoscoop- en efemeridestanden. Weer een ander verstaat er een concurrent van elke vorm van religie Lees verder

AstrologieenPsychologie

Astrologie en psychologie Je horoscoop beschrijft je karakter en je lot. Astrologie en psychologie horen bij elkaar. Horoscopen beschrijven je psychologie, astrologie is gelijk aan een vorm van psychologie. Zie ook Astrologie en Psychologie/ Wel vangen astrologen elkaar in een onbegrijpelijke discussie steeds vliegen af over de zogenaamde “klassieke” astrologie waar je je lot en Lees verder

AstrologiealsModel

Astrologie als model Een van de toepassingen van de astrologie ligt op het gebied van de modellen die de mens ontwikkelde om de seizoenen van de ziel te achterhalen. Zo werd de astrologie als het ware gebruikt als lens, waardoor de werkelijkheid van de menselijke geest scherper kon worden waargenomen. De astrologie bevat niet de Lees verder

1 2 3