Het verstarde kind in de horoscoop

Het verstarde kind en de horoscoop

Op Levenstaak: verstarde kind besprak ik hoe het verstarde kind de basis is van bewustwording. Wat in de dagelijkse praktijk betekent tot inzicht komen dat het leven wordt bepaald door de signalen van de ziel.

Voordeel van dit concept het verstarde kind is dat het van toepassing is op iedereen. Niemand komt langs de leerweg die loopt van een reeks conclusies op ervaringen, die dan later moeten worden bijgesteld.

Probleem bij het verstarde kind is dat de conclusies worden getrokken voor het vierde jaar en dat is een fase waarin de meeste mensen niet bewust zijn van wat ze denken en concluderen. Niet bewust zijn van hun reactie op de levenservaringen van dat moment.

De horoscoop

Wie verder wil komen in het leven is er zeer bij gebaat om desalniettemin te achterhalen wat dan wel de conclusies zijn die de basis vormen van de verdere levensloop. Er zijn een paar hulpmiddelen. In de psychotherapie bij voorbeeld de ratio-emotieve therapie of de zeer moeizame psycho-analyse. Maar het meest doeltreffende middel is de horoscoop.

De horoscoop geeft immers uitsluitend aan hoe iemand reageert op de levenservaringen. Inderdaad de horoscoop geeft niet aan wat de omstandigheden zijn en wat iemand meemaakt. Maar wel hoe iemand reageert. En dat is nu juist het kernpunt van het leven. Niet wat iemand meemaakt is het centrale punt, maar hoe iemand dat meemaakt, hoe iemand reageert. Want via de eigen reacties creeert iemand het eigen leven.

Naast de horoscoop is er geen instrument dat objectief aangeeft hoe iemand reageert en dus het eigen leven creeert. Alle andere technieken zijn afhankelijk van het subjectieve commentaar van de persoon zelf.

De horoscoop geeft heldere aanduidingen over de inhoud van het verstarde kind. Ik heb een aanzet daartoe geschetst in de 7e druk van Van Ram tot Vissen. Verkrijgbaar onder deze link. maar wie op eigen houtje verder wil doordringen in de materie geef ik hierbij de belangrijkste sleutel. Het twaalfde huis Wie de vroege conclusies wil achterhalen moet beginnen met deze horoscoop factor te bestuderen. Daarbij moet wel worden uitgegaan van het oorspronkelijke 12e huis. Dus niet dat wat de berekeningen van Placidus etc. aangeeft.

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.