Astrologie en psychologie

Psychologische astrologie
Mensen doen een beroep op astrologie met de vraag:Wie ben ik?. Daarop worden uit astrologische hoek verschillende antwoorden gegeven, maar het is duidelijk dat die antwoorden altijd een vorm van psychologie inhouden. Iedere vorm bevat dan ook een primitieve vorm van persoonlijkheidsleer.

Er is ook een poging gedaan om de psychologie van Jung te vertalen naar astrologische termen. In de jaren 90 van de vorige was dat grote mode en werd het gepropageerd als de enig juiste vorm van moderne astrologie. Tegenwoordig neemt de meerderheid hier weer afstand van.

Nu klopt het natuurlijk ook dat een persoonlijkheidsleer die zich op slechts een theorie beroept wetenschappelijk gezien weinig om het lijf heeft. zoals ik al opmerkte in mijn boek Van Ram tot Vissen uit 1981.

Zie voor een verdere discussie over astrologie en psychologie deze webstek

AstrologieenPsychologie

Astrologie en psychologie

Je horoscoop beschrijft je karakter en je lot. Astrologie en psychologie horen bij elkaar. Horoscopen beschrijven je psychologie, astrologie is gelijk aan een vorm van psychologie. Zie ook Astrologie en Psychologie/

Wel vangen astrologen elkaar in een onbegrijpelijke discussie steeds vliegen af over de zogenaamde “klassieke” astrologie waar je je lot en karakter kunt vernemen, maar die helemaal niets te maken zou hebben met de verfoeilijke psychologische astrologie. Astrologie en psychologie discussie lees verder

Het koddige aan de hele discussie is dat het hier gaat om de zogenoemde exoterische astrologie. Dat is de gangbare astrologie sinds de eerste eeuw van onze jaartelling die tegenwoordig wordt samengevat in een 50-tal formules die blind worden toegepast. Er is hoegenaamd geen verschil tussen de “klasieke” astrologie en de “moderne” astrologie. Wel hebben astrologen geen weet van de andere astrologie die naast de exoterische astrologie bestaat en die inderdaad heel anders is, zij het dat je er pas aan kunt beginnen als je de
exoterische astrologie volledig beheerst.

Hier ligt tevens de oplossing voor de ongefundeerde en hysterische aanvallen van de stichting skepsis op de” astrologie; Men onderzoekt helemaal niet “de””astrologie, maar een serie uit zijn verband gerukte losse uitspraken van astrologen. Zie ook Astrotest Skepsis niet wetenschappelijk