Categorie: Astrologie

Astrologieenvrije wil

Astrologie en vrije wil Lees eerst het volgende artikel over astrologie en vrije wil. Dat geeft een mooie inleiding in deze centrale vraagsteling in verband met astrologie. Het beschrijft hoe in de astrologische literatuur dit onderwerp behandeld wordt. Via de horoscoop geeft de astrologie een projectiebeeld aan van dat waarmee het door de esotericus wordt Lees verder

AstrologischeInformatie

Astrologische informatie Er zijn veel misverstanden over wat moet worden verstaan onder astrologische informatie. De een vindt dat alle informatie over hemellichamen en ons zonnestelsel eronder moet worden verstaan. De ander dat iedere vorm van waarzeggerij aan de hand van horoscoop- en efemeridestanden. Weer een ander verstaat er een concurrent van elke vorm van religie Lees verder

AstrologieenPsychologie

Astrologie en psychologie Je horoscoop beschrijft je karakter en je lot. Astrologie en psychologie horen bij elkaar. Horoscopen beschrijven je psychologie, astrologie is gelijk aan een vorm van psychologie. Zie ook Astrologie en Psychologie/ Wel vangen astrologen elkaar in een onbegrijpelijke discussie steeds vliegen af over de zogenaamde “klassieke” astrologie waar je je lot en Lees verder

AstrologiealsModel

Astrologie als model Een van de toepassingen van de astrologie ligt op het gebied van de modellen die de mens ontwikkelde om de seizoenen van de ziel te achterhalen. Zo werd de astrologie als het ware gebruikt als lens, waardoor de werkelijkheid van de menselijke geest scherper kon worden waargenomen. De astrologie bevat niet de Lees verder

AstrologieenGeloof

Astrologie en geloof In discussies over astrologie valt doorgaans vrij snel de term geloof. Geloof je in astrologie? Of: “Astrologie is voor mij een echte levensbeschouwing.” Uit mijn beschrijving van wat de bouwstenen van de astrologie op Van Ram tot Vissen zijn, zal duidelijk zijn dat astrologie niets met geloven of levensbeschouwing te maken heeft. Lees verder

OmgaanmetAstrologie

Omgaan met astrologie Astrologie geeft de beoefenaar ervan geen algemene en wetenschappelijke kennis. Via astrologie ervaart men alleen de kennis die past bij de eigen persoon en het eigen bewustzijn van dat moment. Dat heeft het tragische leven van de Gauquelins duidelijk gemaakt. Hieruit volgt direct dat wie zich met astrologie wil bezighouden dat voor Lees verder

Occultisme

Astrologie en occultisme Michel Gauquelin heeft zijn leven in dienst gesteld van het onderzoek naar het werkelijkheidsgehalte van de uitspraken van astrologen. Het heeft hem zijn carriere als wetenschapsman gekost. Hij leefde in bittere armoede, omdat hij dingen durfde onderzoeken die in de wetenschap taboe waren. Daarnaast heeft hij zijn integriteit behouden en is kritisch Lees verder

MysterieAstrologie

Het Mysterie Astrologie Op Van Ram tot Vissen publiceerde ik het opstel” Het mysterie van de astrologie. Hier werk ik dat nog wat verder uit. De Gauquelin-story, 2 Verder onderzoek van de Gauquelins, nu was inmiddels ook de psychologe Fran€oise aktief geworden, leverde iets op voor de karakterastrologie: Het leek erop dat er mocht worden Lees verder

Astrologie Geloof of Wetenschap

Geloof of Wetenschap Als over een gebied verwarring en onenigheid heerst, is het wel astrologie. Is het een geloof? Is het een wetenschap? Is het niet een primitieve voorfase van de astronomie? Is het dus een soort natuurkunde? Of praktische vragen zoals: Is het wel waar dat astrologie berust op ervaring zoals steeds wordt beweerd? Lees verder

Astrologie en Horoscopen voor de Kenner

Welkom, kenner van de astrologie. Hier komen relevante artikelen over astrologie, met name de westerse en het duiden van horoscopen op hoog niveau.     Lees verder

1 2