Categorie: Astrologie

Is een horoscoop uniek?

Horoscopen worden berekend via de volgende gegevens: Geboortedag Geboorteplaats Geboortetijd Het zal duidelijk zijn dat op welke willekeurige dag dan ook duizenden mensen op de hele wereld geboren worden; op dezelfde tijd zijn dat er natuurlijk ook zeker honderden. Dus als een horoscoop wordt uitgewerkt aan de hand van de gegevens: geboortedag en tijd, dan Lees verder

Staat alles in een horoscoop?

Wie de kermisastrologie volgt zoals die wordt rondgebazuind op commerciele pagina’s, in TV programma’s en op gewone discussiefora over astrologie, moet welhaast denken dat alles in een horoscoop te lezen is. Wie je bent, wat je wordt, wanneer je een baantje krijgt toebedeeld of een geliefde. Het zou allemaal zomaar in je horoscoop staan. Dus Lees verder

Relatieastrologie

Relatieastrologie Astrologie heeft heel wat te bieden als het gaat om het relationele aspect van het leven. Er zijn verschillende technieken ontwikkeld om het liefdesleven van iemand astrologisch in kaart te brengen. Steeds vanuit een belangrijke andere invalshoek kunnen diepgaande en doeltreffende analyses worden gemaakt. Vooral wanneer deze analyses worden gekoppeld aan psychologische en psychotherapeutische Lees verder

Astrologie en psychologie

Psychologische astrologie Mensen doen een beroep op astrologie met de vraag:Wie ben ik?. Daarop worden uit astrologische hoek verschillende antwoorden gegeven, maar het is duidelijk dat die antwoorden altijd een vorm van psychologie inhouden. Iedere vorm bevat dan ook een primitieve vorm van persoonlijkheidsleer. Er is ook een poging gedaan om de psychologie van Jung Lees verder

Is astrologie onzin

Lees verder

Griekse Astrologie

Griekse astrologie: Religie In mijn online-boek Geschiedenis astrologie: Griekse astrologie vind je het eerste deel van deze verhandeling over de Griekse astrologie tot aan Thales van Milete. Hoe superieur is dan Thales van Milete tegenover de moderne versie: Het genie van Thales lag in zijn materialisme: in het feit dus dat hij vond dat kennis Lees verder

AstrologieCompleet

Astrologie compleet Wie boeken over astrologie leest of het internet raadpleegt, krijgt gemakkelijk een verkeerd beeld van wat astrologie nu eigenlijk inhoudt. Centraal bij alle menselijke activiteit staat de vraag naar bewustzijn en de mate van bewustzijn is wat mensen onderscheidt van elkaar. Dat heeft zeer vergaande consequenties. De eerste astroloog die daarop wees was Lees verder

Correctie

Correctie geboortetijd vervolg In het vorige artikkel liet ik zien hoe de geboortetijd nader wordt bepaald met astrologische middelen. De astrologische literatuur stelt dat alleen een tot op de seconde exacte geboortetijd tot correcte uitspraken leidt. De berekeningen brachten voor 8 belangrijke gebeurtenissen een reeks tijden op die allemaal in de buurt van 16:14 u Lees verder

Correctie geboortetijd

Correctie Geboortetijd Dit is het tweede artikel dat gaat over de geboortetijd in de astrologie. In de eerste aflevering liet ik zien dat het onmogelijk is om een exacte geboortetijd te verkrijgen uit de normale bronnen. Dat dus niet een opgegeven geboortetijd exact is. Astrologen beweren nu dat het mogelijk is om met astrologische middelen Lees verder

Geboortetijd

Geboortetijd In de astrologische literatuur wordt steeds de nadruk gelegd op het belang van de correcte geboortetijd. Daarbij wordt gesteld dat deze tijd tot op de seconde exact moet zijn. En ook wordt gesteld dat bij een tot op de seconde exacte geboortetijd een garantie bestaat op complete uniciteit van de afbeelding die de geboortehoroscoop Lees verder

1 2