AstrologieCompleet

Astrologie compleet

Wie boeken over astrologie leest of het internet raadpleegt, krijgt gemakkelijk een verkeerd beeld van wat astrologie nu eigenlijk inhoudt. Centraal bij alle menselijke activiteit staat de vraag naar bewustzijn en de mate van bewustzijn is wat mensen onderscheidt van elkaar.

Dat heeft zeer vergaande consequenties. De eerste astroloog die daarop wees was Alice Bailey in haar boekEsoteric Astrology. Met recht stelde ze dat de astrologie zich niet of slechts schijnbaar heeft ontwikkeld vanaf de eerste eeuw na Christus en dat alle astrologische geschriften in feite alleen herhalingen zijn van wat Ptolomaeus heeft neergelegd in zijn Tetrabiblios.

Dat zal pas veranderen – zo Mw Bailey – als astrologen in staat zijn het bewustzijn te kwalificeren. Bewustzijn zo stelt ze terecht, kan niet worden gevonden in de horoscoop. De astroloog zal dus zijn intuitie moeten ontwikkelen.

Dit schreef ze in 1951, met de optimistische zekerheid erbij dat voor het eind van de 20e eeuw dat allemaal geregeld zou zijn. Tegen die tijd zou er ook een esoterische astrologie = nieuwe astrologie zijn ontstaan, waarvan zij zelf in haar boek de theorie schrijft.

De nieuwe astrologie is tegelijk de complete astrologie; deze bestaat uit een hierarchie van 3, die op elkaar voortbouwen.

Zie voor de uitgebreide verdere behandeling van dit belangrijke thema mijn verhandeling over De complete astrologie.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.