Astrologie en psychologie


Psychologische astrologie
Mensen doen een beroep op astrologie met de vraag:Wie ben ik?. Daarop worden uit astrologische hoek verschillende antwoorden gegeven, maar het is duidelijk dat die antwoorden altijd een vorm van psychologie inhouden. Iedere vorm bevat dan ook een primitieve vorm van persoonlijkheidsleer.

Liever andere opvattingen dan de mijne: click hieronder

Er is ook een poging gedaan om de psychologie van Jung te vertalen naar astrologische termen. In de jaren 90 van de vorige was dat grote mode en werd het gepropageerd als de enig juiste vorm van moderne astrologie. Tegenwoordig neemt de meerderheid hier weer afstand van.

Nu klopt het natuurlijk ook dat een persoonlijkheidsleer die zich op slechts een theorie beroept wetenschappelijk gezien weinig om het lijf heeft. zoals ik al opmerkte in mijn boek Van Ram tot Vissen uit 1981.

Zie voor een verdere discussie over astrologie en psychologie deze webstek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *