Maand: jan J

AstrologischeInformatie

Astrologische informatie Er zijn veel misverstanden over wat moet worden verstaan onder astrologische informatie. De een vindt dat alle informatie over hemellichamen en ons zonnestelsel eronder moet worden verstaan. De ander dat iedere vorm van waarzeggerij aan de hand van horoscoop- en efemeridestanden. Weer een ander verstaat er een concurrent van elke vorm van religie Lees verder